A VénaCentrum Rádiófrekvenciás Műtéti Központot üzemeltető RD-MED Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 46.)  mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen nyilatkozat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. A szabályok kiterjednek a vállalkozás egészére és a foglalkoztatottakra is.

A vonatkozó adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.venacentrum.hu honlapon.

Az RD-MED Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BETEGEK RÉSZÉRE A GYÓGYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN